Opće dobro – simpozij

Clanak

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije i Katedra socijalnog nauka Crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju dvodnevni simpozij pod naslovom Opće dobro u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj.

Simpozij će se održati u Zagrebu, 26. i 27. listopada 2022., u Dvorani Vijenac, Kaptol 29a.

 

Predviđen je sljedeći program:

 

Srijeda, 26. listopada 2022.

 

8.30 – 8.50 Pozdravi

8.50 – 9.00 Uvodna riječ, prof. dr. sc. Stjepan Baloban

 

I. DIO (9.00 – 10.20)

9.00 – 9.25 Opće dobro kao cilj političke zajednice u klasičnoj grčkoj filozofiji

prof. dr. sc. Ivan Koprek

9.25 – 9.50 Opće dobro (bonum commune) kao najveće dobro (summum bonum)

kod Tome Akvinskoga prof. dr. sc. Tonči Matulić

9.50 – 10.20 Rasprava

10.20 – 10.35 Pauza

 

II. DIO (10.35 – 12.20)

10.35 – 11.00 Opće dobro u socijalnom nauku Crkve izv. prof. dr. sc. Silvija Migles

11.00 – 11.25 Opća namjena dobara: pravo svih na korištenje dobrima dr. sc. Ante Bekavac

11.25 – 11.50 Novije rasprave o „općem dobru“ u društveno-političkom kontekstu

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

11.50 – 12.20 Rasprava

12.20 – 14.00 Pauza – Ručak

 

III. DIO (14.00 – 15.45)

14.00 – 14.25 Opće dobro u hrvatskom nazivlju prof. dr. sc. Marko Alerić

14.25 – 14.50 Pojam općega dobra u crkvenom govoru u Hrvatskoj!

Koliko hrvatskih građana razumije takav govor?

doc. dr. sc. Mirjana Pinezić i doc. dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac

14.50 – 15.15 Klima je opće dobro prof. dr. sc. Branko Grisogono

15.15 – 15.45 Rasprava

15.45 – 16.15 Pauza

 

IV. DIO (16.15 – 18.00)

16.15 – 16.40 Ostvarenje općega dobra u gospodarstvu prof. dr. sc. Domagoj Sajter

16.40 – 17.05 Mediji u službi ostvarenja općega dobra prof. dr. sc. Jerko Valković

17.05 – 18.00 Rasprava

 

 

Četvrtak, 27. listopada 2022.

 

I. DIO (9.00 – 10.45)

9.00 – 9.25 Demografske promjene u Hrvatskoj kao zahtjev općega dobra

akademik Anđelko Akrap

9.25 – 9.50 Koncept općega dobra u današnjem hrvatskom pravnom sustavu

prof. dr. sc. Frane Staničić

9.50 – 10.15 Primjena općega dobra na život političke zajednice u Hrvatskoj

doc. dr. sc. Marijana Kompes

10.15 – 10.45 Rasprava

10.45 – 11.00 Pauza

 

II. DIO (11.00 – 12.20)

11.00 – 11.25 Koncept općega dobra u bioetičkim raspravama u Hrvatskoj

doc. dr. sc. Mislav Kutleša

11.25 – 11.50 Doprinos vjeronauka u odgoju za opće dobro prof. dr. sc. s. Valentina Mandarić

11.50 – 12.20 Rasprava

12.20 – 12.35 Pauza

 

III. DIO (12.35 – 14.00)

12.35 – 13.00 Prostori za ostvarivanje općega dobra u hrvatskom društvu

prof. dr. sc. Vladimir Dugalić

13.00 – 13.25 Zanemarivanje općega dobra u hrvatskom društvu

prof. dr. sc. Gordan Črpić

13.25 – 14.00 Završna raspravaIZDVAJAMO

Sretan Uskrs

»Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime… VIŠE

Kristova pobjeda svijeta – ohrabrenje i nama danas

S početkom novepedagoške i školske godine u ovim izvanrednim okolnostima, suočavajući… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.