Održano ŽSV Zagreb – istok

OŠ Marina Držića, Zagreb


U srijedu 13. lipnja 2019. u prostorijama OŠ Marina Držića u Zagrebu održano je ŽSV vjeroučitelja. Molitveno-meditativni početak je predvodila s. Mara Matanović, voditeljica Vijeća. Aktivu je prisustvovala viša savjetnica Gordana Barudžija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je Stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike Vjeronaukana županijskoj razini u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Obrazovna reforma Škola za život financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Mentori Anita Bakovljanec i Krešimir Biršić proveli su nas kroz edukativno predavanje kako bi se što bolje pripremili za Školu za život koja nas očekuje u prvim i petim razredima osnovne škole te u prvom razredu srednje škole. Nakon uvodne refleksije sudionici su pitanja na papirićima zalijepili na ploču. Uslijedilo je izlaganje o kurikulumskom pristupu poučavanju. Sudionicima je pojašnjena struktura predmetnog kurikuluma. Objašnjena je struktura i obilježja odgojno-obrazovnih ishoda te je naveden primjer ishoda na razini nastavnog predmeta, kao i teme i aktivnosti. Navedeni su elementi dobro formuliranog ishoda aktivnosti i provedena je vježba identifikacije dobro napisanog ishoda prema elementima. Nakon osvrta na kurikulume i očekivanja MPT pojašnjena su tri pristupa vrednovanju s naglaskom na formativno vrednovanje. Sudionicima skupa pojašnjen je pojam suvremene nastave temeljene na aktivnom učeniku, kurikulumski krug te prikazani primjeri GIK-a iz metodičkih priručnika. Nakon izlaganja sudionicima su objašnjeni zadaci koje su radili u skupinama:

1. Oblikujte odgojno-obrazovni ishod na razini aktivnosti na temelju odgojno-obrazovnih ishoda predmetnoga kurikuluma.

2. Odaberite metodu vrednovanja ishoda na razini aktivnosti iz prvoga zadatka i izradite primjer vrednovanja za učenje koja će obuhvatiti sve učenike u razredu. Odabranom metodom vrednovanja za učenje treba se provjeriti ostvarenost svih dijelova oblikovanog ishoda na razini aktivnosti.

3. Osmislite aktivnost kojom biste ostvarili ishod na razini aktivnosti iz prvog zadatka tako da ona:

- ima logičan slijed i ostvariva je u planiranom vremenu,

- omogućuje aktivno sudjelovanje svih učenika,

- omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja najmanje dvije međupredmetne teme od koje jedna treba biti Učiti kako učiti.

4. Svaka grupa predstavlja svoj rad ostalim sudionicima.

Da bi lakše izvršili zadatak sudionicima su podijeljene liste za provjeru valjanosti ishoda, rubrike za vršnjačko vrednovanje rada u skupini, rubrika za provjeru kurikulumskog kruga, brošura/vodič za pisanje ishoda, Bloomova taksonomija, veliki papiri za rad, flomasteri i post-it listići. Sudionici su nakon jasnih usmjerenja i pomoću elemenata za valjano formuliranje ishoda, uz dodatna pojašnjenja po skupinama, formulirali ishod aktivnosti, provjerili ostvarenost u vrednovanju za učenje. Skupine su vrlo raznoliko navodile vrednovanje za učenje, a neki su naveli i vrednovanje kao učenje. Vjeroučitelji su po skupinama, osmislili niz aktivnosti, a neki su osmislili više aktivnosti u jednom školskom satu, dok su drugi aktivnost provukli na dva sata.

Uslijedilo je izlaganje po skupinama. Svaka skupina je imala drugu skupinu za kritičkog prijatelja koji je pomoću rubrika trebala dati povratnu informaciju o radu skupine koja je izlagala. Nakon izlaganja sudionici su kroz refleksiju istaknuli 3 ključne informacije koje su saznali ili koje su im sada jasnije nego prije. Navodili su godišnji izvedbeni kurikulum, formuliranje ishoda aktivnosti i navođenje ishoda aktivnosti s oznakom u zagradi i vrednovanje za učenje. Više bi još željeli čuti o tematskom planiranju i ishodu aktivnosti. Nejasnih pojmova nije bilo.

Viša savjetnica Gordana Barudžija informirala nas je o aktivnostima koje će uslijediti kao i novostima iz Ureda. Aktiv je završio molitvom, a s. Mara zahvalila je savjetnici i mentorima na suradnji. 

Jelena Mihalić, prof. savjetnik


 

IZDVAJAMO

Sveta obitelj u OŠ Marija Bistrica

Isus i Marija u „vitraju“ Učenici 4. razreda OŠ Marija Bistrica radili su likovnu… VIŠE

Božićna poruka nadbiskupa zagrebačkoga kardinala…

Draga braćo i sestre!1. Ovih božićnih dana otvarate vrata svojih domova da biste sa svojim župnicima… VIŠE

Predbožićni susret kardinala Bozanića s predstavnicima…

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić primio je u srijedu 18. prosinca 2019. godine u Nadbiskupskom… VIŠE

S velikim problemima trebali bismo se baviti, dok su još sasvim mali.

Jadwiga… Više

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.