Clanak

Održano ŽSV Zaprešić - Bistra

OŠ Bistra

17. travnja 2018. godine s početkom u 18:10 sati u OŠ Bistra održan je sastanak županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja Zagrebačke županije šireg područja grada Zaprešića. Susret je započeo molitvom koju je predvodila s. Tea. Na početku susreta voditelj stručnog vijeća profesor Josip Kajinić uputio je tople pozdrave svim prisutnima te ih uveo u program rada stručnog skupa. Pozdrave je također uputio ravnatelj OŠ Bistra.

Uslijedila je prva točka programa pod temom „Podrška učenicima s teškoćama u inkluzivnoj školi“ koju je izložila Ena Šifner Vukomanović, mag. rehab. educ. (OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić). Svoje izlaganje započela je s vrstama podrške učenicima s teškoćama. Kao prvu ona navodi segregaciju koja se prvotno odnosila na školovanje osoba s teškoćama u posebnim ustanovama i školama, od segregacije se krenulo prema integraciji (uključivanje djece s manjim teškoćama u redovan sustav odgoja i obrazovanja), a danas se teži k inkluziji. Inkluzija je proces učenja i odgoja djece s posebnim potrebama zajedno s djecom koja nemaju takvih potreba. Tada ta djeca imaju jednake mogućnosti u razvoju tjelesnih, emocionalnih, društvenih i drugih sposobnosti. Razlika između integracije i inkluzije je u stavu društva i okoline koji u integraciji teži na mijenjanu tog pojedinca kako bi se prilagodio okolini, dok inkluzija stavlja naglasak na promjenu okoline – mi kao društvo trebamo se prilagoditi osobama s teškoćama. Temeljno načelo inkluzivnog obrazovanja jest da sva djeca trebaju učiti zajedno. U RH inkluzivno obrazovanje provedeno je kroz zakone, iako je u praksi potrebno još rada kako bi se ono sustavno provodilo. Unutar škole postoje programski postupci obrazovanja osoba s teškoćama – redoviti program uz individualizirane postupke – IP, redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke – PP te posebni program uz individualizirane postupke. Na početku školske godine provodi se procjena učenika radi pružanja kvalitetne potpora od strane učitelja, liječnika te svih stručnih suradnika. Učitelj je dužan izraditi plan i program te pružiti individualizirani pristup i potporu. Unutar plana i programa koji izrađuje učitelj (izrađuje se u papirnatom obliku ili se unosi u e-dnevnik) posebnu je pozornost potrebno posvetiti ciljevima i ishodima (koji se mogu kreirati pomoću Bloomove taksonomije), aktivnostima (vodeći pri tome računa da učenik treba biti uključen u sve aktivnosti unutar nastave) te na strategiju podrške (tj. postupke). Učitelj na kraju procjenjuje razinu ostvarenih zadaća. Vrednovanje i ocjenjivanje treba biti sukladno ciljevima koje smo postavi. Veliku ulogu čini pomoćnik u nastavi koji treba biti podrška i učeniku i učitelju. Nakon izlaganja uslijedila je rasprava. Vjeroučitelji su iznijeli svoja iskustva rada s učenicima s teškoćama, poteškoćama s kojima se susreću, ali i pozitivnim rezultatima. Rasprava je bila plodonosna.

Druga točka programa bila je “Školski preventivni program“ koju je izložila Tihana Rešetar, mag. rehab. educ. (OŠ Bistra, Bistra). Svoje izlaganje predavačica započinje objašnjenjem pojma prevencija koji uključuje niz čina i sadržaja kojima se poduzimaju mjere kojima bi se spriječilo određeno ponašanje. Najčešće se tu radi o ovisnosti, nasilju, ali u zadnje vrijeme i prevencija sigurnosti na internetu. Rizični faktori u školskom okružju odnose se na određena ponašanja koja djeca pokazuju (kao što su često mijenjanje škola, loše ocjene, poteškoće u učenu itd.). Škola može postaviti pozitivna i kvalitetna pravila ponašanja. Potrebna je aktivna uključenost svih učitelja te suradnja s roditeljima kako bi se prevencija što kvalitetnije provela. Najrizičniji trenutci u životu djeteta (prijelazi iz nižih u više razrede, upis u srednju školu) zahtijevaju češće preventivne programe. Osnovna škola je dobro mjesto za provedbu preventivnih programa jer je obavezna, a u programima sudjeluju stručnjaci i djeca koja veći dio svog vremena provode u školi. Sadržaj preventivnih programa ovisi o potrebama škole i okoline u kojoj se ona nalazi.

Na samome kraju evaluaciju rada ŽSV-a za šk. godinu 2017./18. iznio je Josip Kajinić, vjeroučitelj-savjetnik i voditelj županijskoga vijeća. Susret je završio molitvom.

Ruža Ivanko

IZDVAJAMO

Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu

Građa za Vjeronaučnu olimpijadu 2018./2019.   Građa za Natjecanje  iz vjeronauka –… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Duh Sveti i Njegovi darovi

Duhovna obnova za vjeroučitelje u Novigradu na Dobri Unatoč visokim ljetnim temperaturama, svoje duhovno… VIŠE

Kad oluja prohuja, opakoga nestane, a pravednik ima temelj vječni.

Mudre izreke 10,25

Više

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.