Preventivni program „Vjetar u leđa“

Primošten, državni skup socijalnih pedagoga i voditelja preventivnih programa

Preventivne strategije integrirani su dio odgojno-obrazovnog procesa. Provode ih učitelji i stručni suradnici škole i / ili vanjski suradnici, a usmjereni su na sprečavanje nastanka i rano otkrivanje pojavnih oblika problema u ponašanju. Jedinstveni su za svaku školu s obzirom na njezina specifična obilježja.

Od početka svoga rada u školi nastojim prepoznati, reagirati i djelovati na različite pojave ponašanja kod učenika različite dobi u svrhu osvješćivanja neprihvatljivih ponašanja, korištenjem različitih pristupa i metoda u radu na satovima vjeronauka i kroz satove razredne zajednice. Moj način rada je prepoznat te od ove školske godine vodim preventivni program te sam sudjelovala na državnom skupu socijalnih pedagoga i voditelja preventivnih programa koji je od 1. do 3. listopada održan u Primoštenu.

Cilj je državnog skupa bio osvijestiti probleme kod učenika i roditelja u suradnji s razrednikom i stručnim suradnicima te pronalaziti metode i načine preveniranja neprihvatljivih oblika ponašanja prije njihovoga prvog pojavljivanja, a univerzalnim intervencijama podupirati pozitivan razvoj koji se temelji na kvalitetnoj komunikaciji. Stručni skup otvorila je Alma Rovis Brandić, viša savjetnica za stručne suradnike defektologe i socijalne pedagoge, a potom su uslijedila predavanja. Neven Ricijaš održao je predavanje Kompetencija za rad s djecom i mladima rizičnog ponašanja – znamo li dovoljno o bihevioralnim ovisnostima?, a Lidija Arambasić Je li stres na poslu nepobjediv?

U poslijepodnevnim satima uslijedile su radionice. Odabrala sam one koje se odnose na razrednike i voditelje školskih preventivnih programa. Marija Sitar i Martina Dumančić Vranješ održale su radionicu pod nazivom Učenici s problemima u ponašanju, a potom je uslijedila panel-diskusija koju su moderirale Alma Rovis Brandić i Vesna Ivasović pod nazivom Prevencija nesporazuma u školi. Ukazani su nam propusti s kojima se svakodnevno susreću savjetnici prilikom dolaska u školu te su dani naputci kako i na koji način komunicirati, izbjegavajući konfliktne situacije koje dovode do nesporazuma.

Drugi dan započeo je predavanjem dr. Ljiljane Tirić–Čihoratić pod nazivom Školovanje djece s teškoćama danas, jesmo li dorasli? Luka Maršić održao je predavanje na temu Ponašajne ovisnosti, mladi i mediji. Marija Globan i Maja Lozinjak održale su radionicu Suradnja s roditeljima. Predavanja i radionice bile su edukativne jer nam je osviješteno kako i na koji način pomoći djeci s poteškoćama u boljem obrazovanju te kako surađivati s roditeljima na profesionalnoj razini, a opet pokazati empatiju.

U poslijepodnevnim satima radionice su održale Nada Meštrović i Sanja Burić Vođenje razrednog odjela i prevencija neprihvatljivog ponašanja. Drugu radionicu održala je Katarina Sekulić Lukić Radionički oblik rada, suradnja razrednik – voditelj školskog preventivnog programa. Obje radionice dale su odgovore na brojna pitanja, ali i ideje za kreativniji rad. Martina Ferić održala je predavanje Pozitivan razvoj adolescenata Grada Zagreba – analiza stanja, rezultati istraživanja.

Treći dan započeo je predavanjem Dejane Bouillet Retrospektivna zaštita prava učenika s problemima u ponašanju u hrvatskom obrazovnom sustavu – polazište daljnjeg razvoja, a Vesna Ivasović održala je predavanje s temom Empatija. Nakon toga uslijedio je osvrt na skup, diskusija, evaluacija i zatvaranje skupa.

Primarni je cilj preventivnog djelovanja u školi gradnja odnosa s djetetom, koja se temelji na komunikaciji, međusobnom uvažavanju, povjerenju, poštovanju i otvorenosti, a takav odnos će djetetu omogućiti stvaranje i održavanje kvalitetnih odnosa. Svi smo pozvani prepoznavati „rizična“ ponašanja kako bismo stvorili uvjete u kojima će djeca zadovoljavati svoje potrebe na prihvatljiv način, uvažavajući i potrebe drugih.

Jelena Mihalić, prof. mentor

 

IZDVAJAMO

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu

Građa za Vjeronaučnu olimpijadu 2018./2019.   Građa za Natjecanje  iz vjeronauka –… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Mudrost ne stanuje samo u jednoj kući.

Afrička narodna mudrost

Više

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.