Vjeroučitelji u Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije

Od svetkovine Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije 8. prosinca 2016. do svetkovine Krista Kralja 26. studenoga 2017. naša Crkva zagrebačka živi i slavi dar događaja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Događaj Sinode važan je povijesni trenutak za jednu mjesnu Crkvu, a svoj najviši i svečani trenutak doživljava na sinodskim zasjedanjima. Jedna od osnovnih zadaća Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije jest produbljivati cjelokupno crkveno djelovanje te udruženim snagama raditi na izgradnji duhovne i pastoralne obnove zagrebačke mjesne Crkve. U tome smislu i vjeronauk u školi te osoba vjeroučitelja i vjeroučiteljska služba općenito imaju svoj poseban udio u povijesnome sinodskom gibanju Crkve zagrebačke.
U proces Sinode i sinodska zasjedanja uključeno je 188 članova, podijeljenih u tri skupine: članovi po pravu, izabrani članovi i pozvani članovi. Među brojnim članovima Sinode svoje mjesto pronašli su i vjeroučitelji s područja Zagrebačke nadbiskupije. U Sinodskoj skupštini sveukupno je prisutno dvanaestero vjeroučitelja.
Izabrani predstavnici vjeroučitelja s trajnim kanonskim mandatom iz svakoga arhiđakonata Nadbiskupije su: Nikola Kuzmičić (Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb; izabrani predstavnik vjeroučitelja Katedralnoga arhiđakonata), Gabi Tomašić (OŠ Žakanje; izabrani predstavnik vjeroučitelja Karlovačko-goričkoga arhiđakonata), Božidar Hadaš (OŠ Žuti brijeg Zagreb; izabrani predstavnik vjeroučitelja Remetsko-sesvetskoga arhiđakonata i trajni đakon Zagrebačke nadbiskupije), Marija Patrlj (OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica; izabrani predstavnik vjeroučitelja Turopoljskoga arhiđakonata i Ivan Miškulin (Gimnazija A. G. Matoša, Zabok; izabrani predstavnik vjeroučitelja Zagorskoga arhiđakonata).
Među članovima Sinode nalaze se i vjeroučitelji, vjernici laici predstavnici pojedinoga dekanata Nadbiskupije, a to su: Stipe Jolić (OŠ Jelkovec; izabrani predstavnik vjernika laika Resničkoga dekanata) i Tomislav Krušlin (OŠ Josipa Broza, Kumrovec; izabrani predstavnik vjernika laika Tuheljsko-pregradskoga dekanata).
Pozvani članovi Sinode prema slobodnom imenovanju Nadbiskupa su: Ljuba Duvnjak (Tehnička škola Zagreb), Radovan Librić (Gornjogradska gimnazija, Zagreb) i Tomislav Filić (OŠ Augusta Harambašića, Zagreb).
Od predstavnika mladih u radu Sinode sudjeluje Martina Tolić (OŠ Konjščina), predstavnica mladih Turopoljskoga arhiđakonata, ujedno i vjeroučiteljica, a od predstavnika vjerničkih društava, udruga i crkvenih pokreta koji su kanonski priznati i djeluju na području Nadbiskupije u radu Sinode sudjeluje Celina Fišter, po struci vjeroučiteljica.
Razdoblje odvijanja Sinode Crkve zagrebačke obuhvaća ukupno pet zasjedanja na kojima članovi Sinode aktivno sudjeluju u raspravi uz pravo govora i glasa, produbljuju svoje mišljenje o Radnome dokumentu, iznose svoje prijedloge o pojedinim temama unutar predviđenoga tematskog područja, promišljaju i u otvorenosti slušaju jedni druge, međusobno razgovaraju i dijele zajednička iskustva i nastojanja. Imajući u vidu da su sinodska zasjedanja okosnica cjelokupnoga odvijanja i intenzivnoga rada Sinode Crkve zagrebačke, napravit ćemo sažet presjek prethodnih sinodskih zasjedanja i brojčano prikazati zastupljenost vjeroučitelja u iznošenju intervenata po pojedinim tematskim područjima i ključnim temama koje su bile predmet rasprave na pojedinome sinodskom zasjedanju. Na taj ćemo način dobiti zorniji prikaz uključenosti vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije u rad Sinode zagrebačke mjesne Crkve.
Ponajprije valja naglasiti da je za vjeroučitelje Zagrebačke nadbiskupije posebno značajno bilo Prvo sinodsko zasjedanje, posvećeno tematskome području Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije, a koje je održano 9. i 10. prosinca 2016. Unutar Prvoga sinodskog zasjedanja promišljalo se o zadaćama naviještanja, kako unutar zajednica Nadbiskupije, tako i na drugim područjima njezine prisutnosti. Ključne teme za spomenuto tematsko područje bile su nova evangelizacija, župna kateheza i vjeronauk u školi. Na samome zasjedanju članovi Sinode raspravljali su, iznosili svoja razmišljanja i prijedloge o navještaju Božje Riječi, evangelizaciji, župnoj katehezi i vjeronauku u školi, življenju Radosne vijesti i Objave. Na Prvome sinodskom zasjedanju posebno se istaknuo glas vjeroučitelja koji su, glede navedenih tema i s obzirom na službu koju obnašaju, najpozvaniji progovoriti kroz argumentirane intervente, objekcije i konkretne prijedloge.
S obzirom na broj intervenata vjeroučitelja na Prvome sinodskom zasjedanju podaci pokazuju da je Tajništvu Sinode predano ukupno 14 intervenata, od čega je njih 8 izgovoreno u sinodskoj dvorani.
Drugo sinodsko zasjedanje, posvećeno tematskome području Crkva zagrebačka u slavljenju Kristova otajstva, održano je 24. i 25. veljače 2017. Članovi Sinode na Drugome sinodskom zasjedanju sudjelovali su u raspravi iznoseći svoje prijedloge o ovim temama: Nedjelja – Dan Gospodnji, Sakramenti, Blagoslovi i pučke pobožnosti, Kršćanski sprovod, Liturgijske službe te Liturgijska glazba i arhitektura. S obzirom na broj intervenata vjeroučitelja na Drugome sinodskom zasjedanju, podaci pokazuju da je Tajništvo Sinode zaprimilo ukupno 6 intervenata, dok je u sinodskoj dvorani izgovoren jedan.
Treće sinodsko zasjedanje, posvećeno tematskome području Crkva zagrebačka u zajedništvu svoga poziva i poslanja održano je 31. ožujka i 1. travnja 2017. Na ovome sinodskom zasjedanju raspravljalo se o sljedećim temama: Obilježja i posebnosti Zagrebačke nadbiskupije, Župa, Obitelj – »kućna Crkva«, Zaređeni službenici, Posvećeni život i Vjernici laici. S Trećega sinodskog zasjedanja proizašlo je od strane vjeroučitelja ukupno 5 intervenata, a od njih su 2 predstavljena u sinodskoj dvorani.
Na temelju iznesenih podataka jasno se može zaključiti da su interventi vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije najviše bili zastupljeni na Prvome sinodskom zasjedanju s temom Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije upravo zbog specifičnosti samoga područja i temâ koje su na njemu obrađivane, a tiču se vjeroučitelja i njihove službe. Ovome u prilog ide i činjenica da su se vjeroučitelji prije samoga sinodskog zasjedanja okupili na vlastitu inicijativu u prostorijama Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi kako bi se što bolje pripremili za raspravu u sinodskoj dvorani, imajući u vidu značenje koje Sinoda pridaje vjeroučiteljima. Podastrti podaci pokazuju da su vjeroučitelji sudjelovali u raspravi i unutar ostalih područja/tema jer upravo su vjeroučitelji neminovno suočeni sa svim izazovima koji su vezani uz život Crkve zagrebačke: njezin poziv i poslanje, djelo evangelizacije te slavljenje Kristova otajstva.
Na ovome mjestu valja svakako istaknuti pojedine vjeroučitelje koji su se posebno istaknuli u dosadašnjem radu Sinode. To su: Ljuba Duvnjak, vjeroučiteljica u Tehničkoj školi Zagreb, koja je bila aktivan član sinodskoga Povjerenstva za prvo tematsko područje Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije. Značajno je istaknuti su Ljuba Duvnjak i prof. dr. Blaženka s. Valentina Mandarić, voditeljica Povjerenstva za prvo tematsko područje Crkva zagrebačka u djelu evangelizacije sudjelovale 22. veljače 2017. u emisiji »Znakovi vremena« Hrvatskoga katoličkog radija, u kojoj su govorile o pitanjima vezanima uz temu prvog sinodskog zasjedanja, o prijedlozima članova Sinode, te o samome djelu evangelizacije.
Vjeroučiteljica Martina Tolić, istaknula se na Prvome sinodskom zasjedanju sudjelovanjem na konferenciji za novinare koja je bila održana drugoga dana Prvog sinodskog zasjedanja, 10. prosinca 2016. u prostorijama Nadbiskupskoga duhovnog stola. U svome je izlaganju napomenula je da je na Sinodi vidljiva ljepota zajedništva, te da je njezino pravo bogatstvo jednakopravnost svih članova.
Uzimajući u obzir sve ovdje predstavljeno o vjeroučiteljima u Sinodi Zagrebačke nadbiskupije, slobodno se može ustvrditi da su vjeroučitelji shvatili ozbiljnost i važnost ovoga događaja za cjelokupnu zagrebačku mjesnu Crkvu, te uvidjeli da se jedino zajedničkim naporima može doprinijeti da započeta Sinoda donese obilate plodove koji će biti na dobrobit i boljitak cijele nadbiskupijske zajednice, osobito glede župne kateheze i vjeronauka u školi te osobe vjeroučitelja i specifičnoga vjeroučiteljskog poziva i poslanja.

Mateja RAIČ, mag. paed. relig. et catech.,
Tajništvo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

IZDVAJAMO

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu

Građa za Vjeronaučnu olimpijadu 2018./2019.   Građa za Natjecanje  iz vjeronauka –… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Idi putem koji ti je Bog pokazao, bilo da je zavojit ili ravan; ne napuštaj… Više

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.