Vjeronauk.hr http://www.vjeronauk.hr/ hr info@vjeronauk.hr Copyright 2017 Sveci u došašću http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/sveci-u-dosascu/1761 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/sveci-u-dosascu/1761 Sun, 17 Dec 2017 00:00:00 +0100 Samo se srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/samo-se-srcem-dobro-vidi.-bitno-je-ocima-nevidljivo/1760 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/samo-se-srcem-dobro-vidi.-bitno-je-ocima-nevidljivo/1760 Sun, 17 Dec 2017 00:00:00 +0100 Dan OŠ Nikole Hribara http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/dan-os-nikole-hribara/1759 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/dan-os-nikole-hribara/1759 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100 Dan pun darivanja http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/dan-pun-darivanja/1758 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/dan-pun-darivanja/1758 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100 Kreativni volonteri http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/kreativni-volonteri/1757 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/kreativni-volonteri/1757 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100 Uloga jezika i komunikacije u prenošenju vjeronaučnih sadržaja http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/uloga-jezika-i-komunikacije-u-prenosenju-vjeronaucnih-sadrzaja/1755 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/uloga-jezika-i-komunikacije-u-prenosenju-vjeronaucnih-sadrzaja/1755 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100 Založiti se za temeljne vrjednote obrazovanja i obitelji http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/zaloziti-se-za-temeljne-vrjednote-obrazovanja-i-obitelji/1754 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/zaloziti-se-za-temeljne-vrjednote-obrazovanja-i-obitelji/1754 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100 Sv. Nikola u Velikoj Gorici http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/sv.-nikola-u-velikoj-gorici/1753 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/sv.-nikola-u-velikoj-gorici/1753 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100 Održano ŽSV Zagreb – Dubrava http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/odrzano-zsv-zagreb-dubrava/1752 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/odrzano-zsv-zagreb-dubrava/1752 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100 Misijska akcija OŠ Nikole Hribara http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/misijska-akcija-os-nikole-hribara/1751 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/misijska-akcija-os-nikole-hribara/1751 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100 Gosti na satu vjeronauka http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/gosti-na-satu-vjeronauka/1750 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/gosti-na-satu-vjeronauka/1750 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100 Nastavničke kompetencije http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/nastavnicke-kompetencije/1747 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/nastavnicke-kompetencije/1747 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0100 Marija, ikona Došašća http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/marija-ikona-dosasca/1745 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/marija-ikona-dosasca/1745 Sat, 02 Dec 2017 00:00:00 +0100 Terenska nastava: džamija http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/terenska-nastava-dzamija/1744 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/terenska-nastava-dzamija/1744 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100 Pun pogodak http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/pun-pogodak/1743 http://www.vjeronauk.hr/novosti/pregled/pun-pogodak/1743 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0100