Clanak

Održano je 3.ŽSV vjeroučitelja osnovnih škola Sesvete i Dugo Selo

Voditeljica Mirela Rod Slipčević je na početku susreta pozdravila sve sudionike. Najavila je radionice koje će se održati tijekom vijeća. Nakon toga je izmolila molitvu za početak školske godine te zajedno s ostalim članovima vijeća poslušala i otpjevala pjesmu Snagom ljubavi Tvoje.

Nakon kratkog uvoda počelo je prvo predavanje koje je imala Nikolina Čuljak, profesorica povijesti geografije u OŠ Iver. Kratko s predstavila te naglasila kako su njezin interes tehnike učenja i pamćenja. Naziv predavanja je „Kako pomoći djeci u procesu učenja?“ Želja joj je bila pomoći članovima vijeća kao učiteljima, ali i kao roditeljima. Na početku je predstavila sadržaj predavanja. Razgovarat će se o poslovnom planu, o koncentraciji, o učenju, kako pomoći (svome) djetetu, te na kraju ako će biti vremena moći će članovi vijeća postaviti pitanja kolegici.

Za početak je pričala o poslovnom planu. O tome kako smo svi mi dio poslovnog plana, a pogotovo djeca. Sve su aplikacije programirane tako da privuku što više ljudi. Na žalost sve se više razvija ovisnost o aplikacijama. Aplikacije su tako isprogramirane da ih što više i što dulje želimo koristiti. Kolegica je predstavila primjer ovisničke aplikacije, a to je Tik-Tok.

Nastavila je dalje pričati o učenju. Naglasila je da je učenje proces te da su dio tog procesa i učitelji i učenici i roditelji. Problemi kod učenja su nedostatak motivacije, fokusiranosti, organizacije. Kod nedostatka fokusiranosti uzroci su mobiteli, TV, igrice. Naglašava kako djeca do 3. godine ne bi smjela gledati TV i zato dolazi do disperzne pažnje. Kod motivacije je bitno da roditelji znaju prepoznati koja bi bila motivacija dobra za njihovo dijete. Kod organizacije je bitno da djeca imaju plan ocjena, plan učenja i plan odmora. Navela je primjer „Projekt škola“ te naglasila da je bitno odrediti ciljeve. Koju ocjenu učenik želi iz određenog predmeta i da mu bude to motivacija tijekom godine. Također je bitno ponavljanje te da se kod svake nove lekcije ponove prošle lekcije. Navela je primjere još nekih vježbi: „Učenje i ja“, „Samo poželi“, „Bitan je cilj“. Osim ovih vježbi navela je i mnemotehnike, mentalne mape, ponavljanje i čitanje kao primjere za bolje učenje. Bila je radionica u kojoj su članovi vijeća morali pročitati u minuti 20 pojmova. Nakon toga su imali minutu da napišu one pojmove koje su zapamtili. Nakon toga je kolegica pročitala priču u koju je ubacila svih 20 pojmova koristeći mnemotehniku. Rezultati nakon mnemotehnike su bili bolji nego nakon samostalnog čitanja. Mnemotehnikama nastojimo povezati nepovezano, naći dobre znakove dosjećanja te učiniti besmisleno smislenim. Kolegica je navela primjere kako se kroz većinu predmeta mogu koristiti mnemotehnike. Potrebne su pauze tijekom učenja, više kratkih pauza, najbolje u trajanju od 5 minuta. Ponovila je koliko je ponavljanje za dugoročno pamćenje bitno. Pokazala je neke vježbe koncentracije za početak učenja. Pokazala je i primjere s izvannastavne aktivnosti „Učiti kako učiti“. Na kraju se svima zahvalila i poželjela da bar dio ovog predavanja nekad u nastavi iskoristimo.

Sljedeće predavanje na temu „Smjernice za vrednovanje u nastavi katoličkog vjeronauka“ je imala kolegica Iva Dorić, lic. theol. Kolegica se kratko predstavila te počela s predavanjem. Vrednovanje dijelimo na formativno (vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje) te sumativno (vrednovanje naučenog). Kolegica je uz pomoć prezentacije objasnila definicije svakog vrednovanja. Naglasila je kako je vrednovanje proces koji se sastoji od praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja.

Vrednovanje za učenje provodi učitelj tijekom učenja i poučavanja za unapređenje učenja i poučavanja. Kolegica je navela primjere metoda vrednovanja za učenje: izlazne kartice, grafički organizator, kvizovi, radni listići, domaće zadaće. Naglasila je kako bi bilo dobro na početku svake nastavne godine dati izlazne kartice pomoću kojih bi se vidjelo s kojim znanjem ulaze u novu nastavnu godinu.

Vrednovanje kao učenje se može podijeliti na samovrednovanje i na vršnjačko vrednovanje. Nositelji su učenici i provodi se tijekom sata. Metode koje se ovdje mogu koristiti su rubrike, liste procjena, dnevnik učenja te izlazne kartice.

Vrednovanje naučenog provodi učitelj nakon učenja i poučavanja kako bi se procijenilo znanje učenika. Metode koje se mogu koristiti su usmene i pismene provjere te praktični radovi.

Kolegica je naglasila da je važna pozitivna povratna informacija. Bitno je istaknuti ono što je dobro te dati uputu za poboljšanje. Motivacijska povratna informacija treba biti svrhovita, precizna, dobronamjerna i profesionalna. Kolegica je navela primjer „Dvije zvijezde i želja“ gdje učenik pored zvijezda treba napisati u čemu je bio dobar, a pored želje što bi mogao poboljšati.

Nakon toga je uslijedio primjer kako provesti sva tri vrednovanja kroz prispodobu o dobrome Ocu. U tom primjeru je pokazala praktičan rad kao jednu od metoda vrednovanja naučenog. Učenici su izrađivali likove od kartona. Kolegica je isprintala likove i dala učenicima da uz pomoć kartona izrade likove iz prispodobe. Na ovaj način može se dati ocjena iz sva tri elementa ocjenjvanja. Iz znanja jer su učenici uz pomoć likova ispričali priču o dobrome Ocu, iz stvaralačkog izražavanja jer su učenici izrađivali likove te iz kulture međusobnog komuniciranja jer su to radili u paru pa se mogao ocijeniti odnos među učenicima.

Kolegica je za kraj pokazala na koje načine možemo upisivati bilješke u e-dnevnik s naglaskom da su uglavnom pozitivne. U zaključku je naglasila da sve treba na vrijeme reći i učenicima i roditeljima. Da na samom početku godine treba naglasiti što očekujemo od učenika te da vrednovanje u katoličkom vjeronauku nema za cilj samo postignuće brojčanih ocjena, nego je ponajprije usmjeravanje i motiviranje učenika za procese razumijevanja, reflektiranja, kritičkoga promišljanja te samovrednovanja.

Sljedeće predavanje na temu: “Umijeće vrednovanja u vjeronaučnoj nastavi” imale su kolegice Mirjana Novak, dipl.catech., Karolina Hrastović, dipl.catech., Valentina Hajdarović, dipl.catech. Na samom početku predavanja su članovi vijeća na svojim mobitelima trebali riješiti kviz o vrednovanju. Nakon toga su kolegice naglasile koji su temeljni dokumenti od kojih polazimo u vrednovanju: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Izvedbeni kurikulum (GIK) za nastavni predmet katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u republici Hrvatskoj; Školski kurikulum; Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi; Kriteriji vrednovanja.

Kolegice su postavile pitanje koji element vrednovanja je vjeroučiteljima najteže ocijeniti i s kojim problemima se najviše susreću. Kao elemet ocjenjivanja koji je najteže ocijeniti su najviše naveli kulturu međusobnog komuniciranja.

Nakon toga je bila radionica u kojoj se igrala igra asocijacija na pojam vrednovanje. Koja nam misao prođe kada pomislimo na vrednovanje. Zatim se igrala igra uloga, što bi ravnatelj, roditelj ili učenik pomislio na pojam vrednovanje.

Kolegice su naglasile koji je cilj vrednovanja jer je vrednovanje vještina koja se uči. Bitno je formativno vrednovanje, praćenje učenika.

Nakon toga je bila još jedna radionica na temu “Šest mislećih šešira”. Objasnile su kako to funkcionira. Svaki šešir ima svoju emociju. Grupe su dobile svaka po jedan šešir. Trebali su odgovoriti na pitanje: Kako mudro vrednovati učenički napredak? Nakon određenog vremena vođe skupina su iznijeli svoje zaključke.

Za kraj su kolegice naglasile da su bitne bilješke uz ocjenu, da je važno formativno vrednovanje. Savjet za kraj je dala kolegica Valentina koja je rekla da u bilješke kod svakog učenika napišemo najavu provjere, zatim kada se ponavljalo za provjeru i na kraju konačna ocjena provjere.

Nakon lijepih i praktičnih predavanja kolegica, primjera iz prakse koja su primjenjiva u svakodnevnom radu, radionica, voditeljica je zahvalila predavačicama. Najavila ponovni susret vjerojatno u desetom mjesecu. Te podsjetila na susret s nadbiskupom 16. rujna. Detalje će još javiti. Sve prezentacije susreta će biti stavljene u Teams. Svima poželjela sreću na početku godine, a susret smo završili molitvom.

 

 

Mirela Rod Slipčević

 

IZDVAJAMO

Održana adventska duhovna obnova za vjeroučitelje/ice…

Adventska duhovna obnovu za vjeroučitelje/ice i odgojiteljice u vjeri pod naslovom „Evo službenice… VIŠE

Sretan Uskrs

»Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.