Okviri

E-učenje

E-učenje

Kako smo započeli s e-učenjem? E-učenje je jedan oblik stručnoga usavršavanja,… VIŠE
Provedba Cjelovite kurikularne reforme

Provedba Cjelovite kurikularne reforme

Provedba Cjelovite kurikularne reforme (CKR) drugi je od osam ciljeva vezanih uz rani predškolski,… VIŠE
Građanski odgoj i obrazovanje

Građanski odgoj i obrazovanje

Odlukom ministra dr. sc. Vedrana Mornara od 27. kolovoza 2014. donesen je Program međupredmetnih… VIŠE
Kako za katolički vjeronauk upisivati podatke o održanoj nastavi?

Kako za katolički vjeronauk upisivati podatke…

Podatci o održanoj nastavi upisuju se u dnevnik rada, koji je sastavni dio razredne knjige.… VIŠE
Stručni ispit

Stručni ispit

1) Gdje se može pronaći potpuni prikaz literature za stručni ispit? Program polaganja stručnog… VIŠE
Uvodna riječ

Uvodna riječ

Poštovane kolegice i kolege vjeroučitelji, drago mi je da nam se i kroz ovaj medij… VIŠE

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.