Građanski odgoj i obrazovanje

Odlukom ministra dr. sc. Vedrana Mornara od 27. kolovoza 2014. donesen je Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine, 104/14). Program je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) i Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr).

Planiranje međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja, trebalo bi se odvijati u suradnji svih odgojno-obrazovnih djelatnika jedne škole. Praktične upute za planiranje dostupne su na www.azoo.hr pod naslovom Primjer kako planirati GOO unutar kurikuluma i nastavnog plana i programa škole.

Obvezna provedba za razrednu nastavu predviđa se: međupredmetno kroz 15 sat godišnje, kroz 10 sati sata razrednika i 10 sati izvanučioničkih aktivnosti. Za predmetnu nastavu u osnovnim školama te za srednje škole predviđa se obvezna provedba: međupredmetno kroz 20 sati, kroz 5 sati sata razrednika te 10 sati izvanučioničkih aktivnosti.

Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole sadrži popis tema i odgojno-obrazovnih postignuća Katoličkoga vjeronauka čijom se realizacijom mogu postići ishodi učenja građanskog odgoja i obrazovanja. Vjeroučitelji će kod zajedničkog planiranja s ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima predložiti teme kroz koje će se ostvarivati ishodi učenja predviđeni Programom međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja. Prema vlastitoj stručnoj procjeni vjeroučitelji će odlučiti koje će to biti teme u pojedinom godištu, a s obzirom na mogućnosti ostvarivanja korelacije. Predviđeni godišnji fond sati međupredmetng provođenja Građanskog odgoja i obrazovanja ne znači da će se korelacija provoditi kroz 15, odnosno 20 sati nastave vjeronauka tijekom jedne školske godine, nego se sveukupni fond sati odnosi na međupredmetnu korelaciju svih predmeta u jednom razrednom odjelu.

Kod pisanja dnevnih priprema u kojima se planira korelacija, vjeroučitelji će navesti da se radi o korelaciji s Građanskim odgojem i obrazovanjem te navesti o kojem se ishodu učenja radi. Dnevnu pripremu u kojoj se planiraju ishodi učenja koji kod učenika razvijaju kompetencije predviđene Građanskim odgojem i obrazovanjem vjeroučitelji će priložiti u razrednu mapu. Razredne mape za pojedine razredne odjele vodit će razrednici.

Dokumentacija o rezultatima rada kroz izvannastavne aktivnosti koje provode vjeroučitelji, poput volonterskih i karitativnih skupina, a kroz koje se kod učenika razvijaju i kompetencije predviđene Građanskim odgojem i obrazovanjem, također može biti pohranjena u razredne mape.

Prema Programu međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (str. 6.):

 

Prije početka provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja, za učitelje/ice i nastavnike/ice organizirat će se uvodno stručno usavršavanje prema odgovarajućem programu stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje, nastavit će se sa stručnim usavršavanjem učitelja kako bi stekli potrebne kompetencije za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja, uključujući znanje iz strukturalnih i funkcionalnih dimenzija Građanskog odgoja i obrazovanja, predmetnog i međupredmetnog planiranja i programiranja nastave Građanskog odgoja i obrazovanja koje je usmjereno na ishode ili postignuća učenika te odgovarajuće metode poučavanja i učenja u Građanskom odgoju i obrazovanju. Od učitelja se također očekuje individualno usavršavanje proučavanjem literature te razmjenom pozitivnih iskustava stručnim usavršavanjem uz pomoć županijskih stručnih vijeća.“

Prema dogovoru voditelja županijskih stručnih vijeća i nadležnih viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, vjeroučitelji će na županijskim stručnim vijećima tijekom školske godine 2014./2015., obrađivati teme vezane uz definiranje ishoda učenja te međupredmetno planiranje.

IZDVAJAMO

Sretan Uskrs

»Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime… VIŠE

Kristova pobjeda svijeta – ohrabrenje i nama danas

S početkom novepedagoške i školske godine u ovim izvanrednim okolnostima, suočavajući… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.