Kako za katolički vjeronauk upisivati podatke o održanoj nastavi?

Podatci o održanoj nastavi upisuju se u dnevnik rada, koji je sastavni dio razredne knjige. Razredna knjiga dio je pedagoške dokumentacije koja se obavezno vodi u školskim ustanovama, a o čemu govori Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 32/10; 50/11; 145/11; 85/12).

 

Članak 2. navodi što čini evidenciju i pedagošku dokumentaciju koja se obvezno vodi u školskim ustanovama:

 

1. Matična knjiga učenika (matica učenika)

2. Matična knjiga učenika u učeničkome domu

3. Registar učenika upisanih u matičnu knjigu

4. Razredna knjiga s imenikom učenika, pregledom rada i dnevnikom rada

5. Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu

6. Prijavnica za natječaj za upis u srednju školu

7. Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom

8. Upisnica u osnovnu školu

9. Upisnica u srednju školu

10. Upisnica u učenički dom,

11. Prijavnica i Zapisnik o polaganju popravnoga ispita

12. Prijavnica i Zapisnik o polaganju razrednoga – predmetnoga (razlikovnoga;

dopunskoga) ispita

13. Zapisnik o godišnjim i popravnim ispitima u glazbenim i plesnim školama

14. Prijavnica za izradbu i obranu završnoga rada u srednjoj školi

15. Zapisnik o izradbi i obrani završnoga rada u srednjoj školi

16. Spomenica škole

17. Dnevnik praktične nastave i vježbi.

Razredna knjiga sastoji se od podataka koji se upisuju u imenik učenika, pregled rada i dnevnik rada, a vodi se za razredni odjel.

Dnevnik rada sadrži:

1. podatke o održanoj nastavi po nastavnim jedinicama ili temama nastavnih predmeta ili

područja, radnim tjednima, danima i nastavnim satima;

2. podatke o izostancima učenika, dežurnim učenicima razrednog odjela i održanim

nastavnim satima u tjednu;

3. ime, prezime i potpis razrednika kojim potvrđuje vjerodostojnost podataka u dnevniku (usp. čl. 8).

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 85/12) utvrđuje se da se razredna knjiga može voditi u elektroničkom obliku, a školske ustanove koje razrednu knjigu vode u elektroničkom obliku nisu istu obvezne voditi u pisanom obliku. (čl. 1., st. 2).

 

 

Radi jasnoće i transparentnosti, kod upisivanja podataka o održanoj nastavi katoličkoga vjeronauka u dnevnik rada upisuje se naziv teme iz Plana i programa katoličkog vjeronauka. Ukoliko se tema obrađuje kroz nekoliko sati, a zbog razlikovanja nastavnih jedinica, u zagradi se pišu ključni pojmovi.

Primjer:

8. razred; I. cjelina: Upoznajmo i izgrađujmo svoj život; 1. tema: Radost odrastanja

Ukoliko se obrada teme Radost odrastanja u godišnjem planu i mjesečnom planiranju planira realizirati kroz jedan školski sat, u dnevnik rada upisuje se: „Radost odrastanja“

Uz nastavni predmet (Katolički vjeronauk), u predviđeni se prostor upisuje i redni broj sata te potpis učitelja/nastavnika.

8. razred; II. cjelina: Čovjekovo traganje za živim Bogom; 1. tema: Svaki čovjek traži Boga

Ukoliko se obrada teme Svaki čovjek traži Boga u godišnjem planu i mjesečnom planiranju planira realizirati kroz dva školska sata, u dnevnik rada upisuje se:

„Svaki čovjek traži Boga (religioznost, religija, vjera)“; „Svaki čovjek traži Boga (praznovjerje, magija)“.

Uz nastavni predmet (Katolički vjeronauk), u predviđeni prostor upisuje se i redni broj sata te potpis učitelja/nastavnika.

IZDVAJAMO

Sretan Uskrs

»Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime… VIŠE

Kristova pobjeda svijeta – ohrabrenje i nama danas

S početkom novepedagoške i školske godine u ovim izvanrednim okolnostima, suočavajući… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.