Provedba Cjelovite kurikularne reforme

Provedba Cjelovite kurikularne reforme (CKR) drugi je od osam ciljeva vezanih uz rani predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, a koje postavlja Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije. Strategija je donesena u listopadu 2014. godine, a rad na CKR započeo je 2. veljače 2015. godine. Voditelj CKR-a je dr. sc. Boris Jokić, a članovi Ekspertne radne skupine su: Suzana Hitrec, Branislava Baranović, Zrinka Ristić-Dedić, Tomislav Reškovac, Branka Vuk i Ružica Vuk. Prema planu Strategije, početni koraci CKR su inoviranje i osuvremenjivanje NOK-a te usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike.

Od ožujka 2015. godine na projektu CKR-a radi Jedinica za stručnu i administrativnu podršku (JSAP), koju čini po nekoliko djelatnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje obrazovanje odraslih te Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Kako bi se izbjegle nejasnoće i nerealna očekivanja, važno je naglasiti da je CKR proces koji je na svom početku, a koji će trajati godinama. Prema onim najoptimističnijim predviđanjima 10 do 15 godina. Ono, dakle, što će se događati u školskoj godini 2015./2016. vezano uz CKR neće u praksi donijeti osjetne promjene jer će se pisati prijedlozi kurikuluma različitih razina. Zašto se onda toliko  govori o reformi?

Želja je da se u sve korake Reforme maksimalno uključe odgojno-obrazovni radnici, jer su iskustva praktičara važna u procjeni mogućnosti ostvarivanja ideja koje predstvljaju novinu u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. Odgojno-obrazovne radnike se želi uključiti u proces CKR-a od samoga početka kao kreatore obrazovne politike, a ne kroz neko vrijeme kao one koji će provoditi obrazovnu politiku bez da su imali utjecaja na njezino kreiranje.

Putem javnih poziva pozvani su svi zainteresirani odgojno-obrazovni radnici da se jave ukoliko procjenjuju da mogu i žele sudjeovati u izradi kurikularnih dokumenata. Oformljene su Stručne radne skupine za Nacionalne kurikulume (rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovna škola, gimnazijsko obrazovanje, strukovno obrazovanje, umjetničko obrazovanje, vrednovanje i ocjenjivanje), predmetna područja (društveno-humanističko, jezično-komunikacijsko, matematičko, umjetničko, prirodoslovno, tehničko-informacijsko, tjelesno i zdravstveno), međupredmetne teme (zdravlje, održivi razvoj, osobni i socijalni razvoj, poduzetništvo, učiti kako učiti, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, građanski odgoj i obrazovanje, okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovitih učenika te okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja  te vrednovanje postignuća učenika s teškoćama) te pojedine predmete.

Članovi Stručne radne skupine za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma za Katolički vjeronauk u osnovnim i srednjim školama su: prof. dr. sc. Valentina Mandarić, prof. dr. sc. Ante Pavlović, prof. dr. sc. Ivica Pažin, prof. dr. sc. Ružica Razum te vjeroučitelji: Ljuba Duvnjak, Tihana Petković i Ivica Živković. Stručne radne skupine za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma s radom započinju u rujnu i njihov posao treba biti gotov do kraja kalendarske godine. Tijekom trajanja ovoga dijela CKR-a, poželjno je kroz stručna tijela iznijeti svoje prijedloge, npr. na razini županijskih stručnih vijeća, kako bi se ono što je dobro, prihvatljivo i moguće unijelo u nove kurikulume. Uz to, kroz javne rasprave će se također moći iznijeti vlastito mišljenje.

Detaljnije o CKR može se čitati i pratiti na www.kurikulum.hr

IZDVAJAMO

Sretan Uskrs

»Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime… VIŠE

Kristova pobjeda svijeta – ohrabrenje i nama danas

S početkom novepedagoške i školske godine u ovim izvanrednim okolnostima, suočavajući… VIŠE

Produljenja mandata i ostale molbe

Radi organizacije poslova u Uredu za vjeronauk molimo sve vjeroučitelje koji nemaju trajni mandat da… VIŠE

Nadolazeći događajikalendar

  • Trenutno nema nadolazećih događaja.